fbpx

Psychologisch partnergeweld

Waarom psychologisch partnergeweld als thema?

Wanneer het over partnergeweld gaat, denkt men vaak automatisch aan fysieke of seksuele vormen van geweld binnen relaties. Nochtans komt psychologisch geweld vaker voor, en zijn de gevolgen evenzeer heel ernstig. Volgens een FRA-studie uit 2014 (link) zijn veelvoorkomende kenmerken van dat geweld:
– de bewegingsvrijheid van de ander beperken;
– jaloezie of wantrouwen;
– economische controle uitoefenen;
– de andere onwaardig en angstig doen voelen.
(direct of indirect; bijvoorbeeld via de kinderen)

Uit een recente studie van equal.brussels (link) bleek dat 52,8% van de bevraagde Brusselse vrouwen tijdens hun levensloop minstens 1 vorm van psychologisch geweld te hebben meegemaakt. De meest voorkomende vormen waren daarbij “kleineren en vernederen” en “boos worden wanneer u met een andere man of vrouw spreekt.”

De volgens dit onderzoek meest voorkomende gevolgen van partnergeweld zijn gevoelens van kwetsbaarheid, relatieproblemen, verlies van zelfvertrouwen en slapeloosheid.

Ondanks deze vormen van geweld vaak voorkomen en ernstige gevolgen hebben, hebben veel slachtoffers moeilijkheden om hulp te zoeken of stappen te ondernemen om hun situatie geraken. Zo blijkt bijvoorbeeld dat slechts 13% van de vrouwen die partnergeweld ervaarden medische hulp zochten, 7,4% psychologische hulp en 1,4% juridische bijstand.  Wat betreft de aangiften bij de politie, blijkt uit de criminaliteitsstatistieken 2018 dat in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.171 registraties van psychologisch partnergeweld werden opgenomen.

Op juridisch vlak is psychologisch partnergeweld net als andere vormen van partnergeweld strafbaar volgens de wet van 24 november 1997. Het feit dat geweld gepleegd wordt t.o.v. de partner wordt aanzien als een verzwarende omstandigheid in het strafwetboek. De wet van 5 mei 2012 maakte het mogelijk om zelfs op basis van een bedreiging huisverbod toe te kennen aan wie een gevaar vormt voor zijn huisgenoten.